header
Per 1 januari 2013 heeft de Minister van Volksgezondheid de maximum tarieven voor de tandheelkunde weer vastgesteld. Tevens heeft de minister de tariefcodes zoals die tot en met 2011 in gebruik waren weer opnieuw in gebruik gesteld.
Op hetzelfde moment hebben vrijwel alle zorgverzekeringen in Nederland hun vergoedingen voor de tandheelkunde opnieuw gewijzigd ten opzichte van hetgeen ze in 2013 vergoedden.

Uw tandartsverzekering en de vergoedingen

Het is belangrijk dat u kijkt wat uw verzekeraar vergoed voordat u een grote behandeling start. De regels en vergoedingen die de verzekeringsmaatschappijen hanteren zijn meestal erg complex. Wij als Tandzorg Groep raden u dan ook aan altijd goed te kijken wat er in uw polis staat. Als u het niet begrijpt belt u dan met uw verzekeringsmaatschappij. Van enkele grote verzekeringsbedrijven treft u hieronder de link aan naar de desbetreffende pagina van hun websites.

Let u goed op welke tandartsverzekering u neemt. Het maakt heel veel verschil.