header
Bij Tandzorg heeft de tandarts strikte controle op alle behandelingen. Bij Tandzorg worden géén aan de tandarts voorbehouden behandelingen door assistentes of mondhygiënistes uitgevoerd! Preventieassistenten en mondhygiënisten mogen alleen behandelingen doen waarvoor ze uitdrukkelijk gediplomeerd zijn en staan onder strikt toezicht van de tandarts.

U komt bij Tandzorg uitsluitend bij BIG geregistreerde tandartsen met een smetteloze staat van dienst in de stoel! Ons kwaliteitssysteem staat borg voor de beste zorg.

Kwaliteit

Tandzorg heeft een uniek kwaliteitsmanagementsysteem. Dagelijkse en wekelijkse rapportages en besprekingen zorgen ervoor dat we continu bezig zijn om onze dienstverlening op de wensen van onze cliënten af te stemmen en de hoogste standaard medische verzorging te bieden. Tandzorg heeft sinds haar oprichting in 2005 nog nooit een uitspraak van haar klachtencommissie gehad!

Ons bedrijf staat voor de allerhoogste kwaliteit en de modernste tandheelkundige behandelingen met de beste apparatuur en de nieuwste technologie.

Alle tandartsen die bij Tandzorg werken zijn ingeschreven in het BIG register van het Ribiz – onderdeel van het Ministerie van VWS. Het BIG register verifieert of artsen de juiste kwalificaties hebben en of zij geen tuchtzaken hebben gehad.

Tandzorg heeft haar tandartsen ingeschreven bij het Kwaliteitsregister tandartsen.